20 października 2014 r. zakończyła się część konkursowa 43. Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Jednego Aktora we Wrocławiu WROSTJA . Wśród laureat&o..
Do 20 listopada 2014 r. trwa nabór wniosków o stypendia na realizację w 2015 roku projektów artystycznych i z zakresu upowszechniania kultury na pod..
20 września 2013 r. mija termin składania zgłoszeń do nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości arty..