Józef Obroślak

Wiadomości (4)
Pracownik kultury. Do stycznia 2007 dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie.