Romuald Weksler-Waszkinel
Romuald Weksler-Waszkinel
ks. prof. Romuald Weksler-Waszkinel

Ks. Romuald Jakub Weksler - Waszkinel urodził się w 1943 r. w getcie w Starych Święcianach koło Wilna. Uratowany jako niemowlę przez małżeństwo Piotra i Emilii Waszkinelów, wychował się, nieświadom swojego pochodzenia, w ich rodzinie, po przesiedleniu z Wileńszczyzny zamieszkałej w Pasłęku pod Elblągiem.
W wieku 17 lat wstąpił do Warmińskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie, gdzie ukończył Wydział Teologiczny i w 1966 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Następnie studiował filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1971 r. został zatrudniony, początkowo przez krótki okres czasu w redakcji Encyklopedii Katolickiej, potem na Wydziale Filozofii, w Katedrze Metafizyki, gdzie pełni obecnie funkcję starszego wykładowcy. Jest doktorem filozofii.
Wykłada również w swojej macierzystej uczelni - Warmińskim Wyższym Seminarium Duchownym w Olsztynie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich. Jego główny obszar badań stanowi metafizyka, antropologia filozoficzna, filozofia francuska (Bergson), a także religia i kultura Żydów. Jest autorem licznych artykułów z wymienionych dziedzin, a także książek:
- Geneza pozytywnej metafizyki Bergsona, Lublin 1986;
- Błogosławiony Bóg Izraela, Lublin 2000;
- Zgłębiając tajemnicę Kościoła, Kraków 2003
W wieku 35 lat, po 12 latach kapłaństwa, dowiedział się o swoim pochodzeniu. Jego przybrana matka nie znała - dla bezpieczeństwa nie chciała znać - nazwiska rodziców Romualda. Poznał je dzięki siostrze Klarze Jaroszyńskiej z Lasek, Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, która po 10 latach bezskutecznej kwerendy niespodziewanie, podczas pobytu w Izraelu, spotkała ocalałych mieszkańców przedwojennych Święcian.
Dzięki temu ks. Romuald Waszkinel do swojego imienia i nazwiska mógł dodać także imię i nazwisko swojego żydowskiego ojca: Jakub Weksler. W 1992 r. sam odbył podróż do Izraela, gdzie został przyjęty przez rodzeństwo swojego ojca. Mimo nalegań ze strony swojej żydowskiej rodziny, nie porzucił chrześcijaństwa i stanu kapłańskiego. Jestem Żydem od Jezusa - mówi o sobie ks. Weksler - Waszkinel.
Nawołuje do pojednania i dialogu. Od kilku lat spędza letnie wakacje w Paryżu, gdzie w otworzonej przez kard. Jean-Marie Lustigera kaplicy, zlokalizowanej w dzielnicy prostytutek, gejów i ludzi zarażonych AIDS, służy im jako spowiednik.
Wykłada, publikuje, a także aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych inicjatywach mających na celu pokojowe współdziałanie religii i kultur. Świadectwo, jakie daje dzięki aktywnemu uczestnictwu w sferze publicznej, ma duży walor edukacyjny zarówno dla młodzieży, jak i osób starszych, często pamiętających jeszcze wydarzenia II wojny światowej i pogromów ludności żydowskiej po wojnie. Aktywnie uczestniczy zarówno w krajowych jak i międzynarodowych inicjatywach, w tym także środowisk żydowskich.
Ks. Romuald Jakub Weksler - Waszkinel swoje życie i energie poświęcił trudnemu zagadnieniu dialogu. Swoją wiedzą i życiowym doświadczeniem służy tym, którzy poszukują wzajemnego zrozumienia Żydów i chrześcijan. Deklarując się jako Żyd i pozostając zarazem kapłanem Kościoła, naraża się na nieustanne ataki ze strony tych, którzy zajmują skrajne pozycje po obu stronach.
Świadomie przyjmuje na siebie trudną i niewygodną rolę, nie ustając w nawoływaniu do uznania i naprawienia wielowiekowych zaniechań i przewin chrześcijaństwa względem Żydów.
Działalność tę prowadzi zarówno poprzez publikacje naukowe, wykłady, spotkania i prelekcje, jak i w ramach codziennej pracy duszpasterskiej. Swoją obecnością w Kościele pobudza do refleksji, jątrzy, zmusza do przewartościowania zastarzałych przesądów, jest strażnikiem przełomowego nauczania Soboru Watykańskiego II i papieża Jana Pawła II o stosunku Kościoła do Żydów.
Do najważniejszych aktów tego wyjątkowego świadectwa należy zaliczyć spotkanie ks. Wekslera - Waszkinela z synem hitlerowskiego zbrodniarza, ks. Martinem Bormanem jr., które miało miejsce na terenie byłego nazistowskiego obozu zagłady w Auschwitz, a także udział w spotkaniu z papieżem Benedyktem XVI w dawnym KL Birkenau w maju 2006, do którego ksiądz Weksler został zaproszony przez Żydowską Gminę Wyznaniową i włączony w jej poczet.
Ten niezwykły, symboliczny gest polskich Żydów podkreśla znaczenie postaci ks. Weklsera - Waszkinela dla trudnego, a tak ważnego w dzisiejszej rzeczywistości dialogu Polaków i Żydów, chrześcijaństwa i judaizmu, dialogu kultur i religii.

Kanadyjska Fundacja Dziedzictwa Polsko - Żydowskiego