Anna Kuszneruk
Anna Kuszneruk
Anna Kuszneruk

Ukończyła Kurs Przedsiębiorczości Społecznej. W Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo jako trener uczestniczyła w projekcie „Giełda Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych”. Gra w Amatorskim Teatrze Towarzyskim. Jako członek Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Węglin Północny” pracuje na rzecz społeczności lokalnej swojego osiedla