Dlaczego Lublin?
Lublin to miasto symbolizujące europejskie idee integracyjne, ponadnarodowe dziedzictwo demokracji i tolerancji oraz ideę dialogu kultur między Wschodem a Zachodem.

Lublin to niezwykłe miejsce na styku kultur i religii, tutaj Wschód spotyka się z Zachodem, a Unia Europejska z Białorusią i Ukrainą. To idealne miejsce spotkań artystów europejskich – tych mieszkających w Unii i poza nią.

Lublin to symbol tradycji Unii Lubelskiej oraz pamięć Holokaustu - historia, bez zrozumienia której trudno budować Europę przyszłości.

Lublin to miasto otwarte na artystów. Tutaj mają miejsce unikatowe w skali Europy działania i inicjatywy kulturalne.

Lublin to miasto akademickie, w którym młodzi ludzie są ważnym czynnikiem rozwoju miasta.

Lublin to doświadczenie setek lat bogatej historii i dziedzictwa kulturowego, które stanowi źródło nieustającej inspiracji dla nowych pokoleń.

Lublin to także stolica regionu lubelskiego, unikatowego w skali Europy, ze wspaniałą przyrodą i bogatą kulturą.

Kultura Europy to nie tylko nowoczesne muzea i wielkie festiwale, ale przede wszystkim ludzie i ich działania, aktywność, dążenia, aspiracje, możliwości, potencjał i pragnienie rozwoju.

Rozwój kultury i uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury są szansą na rozwój jednego z najuboższych regionów Unii Europejskiej.