Lublin2016 - Europejska Stolica Kultury
Lublin - miasto inspiracji / kultura.lublin.eu
Bilety za odpady
Towarzystwo dla Natury i Człowieka oraz Fundacja EkoRozwoju zapraszają na akcję "Zamień Odpady na Kulturalne Wypady ".

W czasie akcji będzie można wymienić odpady na bilet do kina, teatru, muzeum, na koncert i do wielu innych miejsc. Na stronie www.recykling.org.pl przewidziana jest możliwość rezerwacji biletów dla szkół lub klas.

"Zamień odpady na kulturalne wypady" to akcja ekologiczno-edukacyjna Fundacji EkoRozwoju oraz Towarzystwa dla Natury i Człowieka, której celem jest zmobilizowanie społeczności lokalnej do codziennej troski o otoczenie i zachęcenie do właściwego postępowania z odpadami. Organizatorzy akcji zapraszają mieszkańców Lublina i okolic do zabawy, spędzenia kulturalnie czasu i konkretnych działań.
 
Każdy, kto przyniesie w ten dzień określoną, niewielką ilość surowców (makulatury, plastikowych lub szklanych butelek, baterii, puszek, czy też zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) otrzyma bilet wstępu na imprezę kulturalną.

Akcja odbędzie się w niedzielę, 27 maja na parkingu z tyłu Urzędu Miasta, w godzinach 11:00 - 14:00.

Zasady akcji:
Aby otrzymać bilet, wystarczy przynieść jeden z następujących zestawów odpadów:
5 sztuk sprzętu elektrycznego małego (świetlówki, suszarki...),
1 sztuka sprzętu elektronicznego dużego (lodówka, telewizor, komputer),
10 butelek lub słoików szklanych,
10 butelek lub kubeczków plastikowych lub 40 sztuk foliówek,
10 puszek aluminiowych po napojach,
10 kartonów po napojach,
10 zużytych baterii,
5 kg makulatury.
Jedna osoba będzie mogła otrzymać wyłącznie 1 bilet, nawet jeżeli przyniesie więcej surowców wtórnych. Aby otrzymać 1 bilet należy na akcję przynieść minimalną, określoną ilość odpadów danego typu.