Scena Młodych 2013 - zasady i terminy zgłoszeń
Organizatorzy przyjmują zgłoszenia do tegorocznej edycji "Sceny Młodych" w kategoriach: Młody teatr, Wyśpiewać poezję, Kajet - próby literackie.

Scena Młodych jest konkursowym przeglądem zjawisk i zdarzeń amatorskiego ruchu artystycznego Lublina i województwa lubelskiego.
* popularyzuje, prezentuje dorobek młodzieżowych zespołów i solistów,
* umożliwia wymianę doświadczeń metodycznych osób pracujących z zespołami amatorskimi,
* integruje środowiska tworzące amatorski ruch artystyczny,
* inspiruje do poszukiwań repertuarowych i wykonawczych,
* nagradza i promuje najciekawsze zjawiska amatorskiego ruchu artystycznego.

Zasady uczestnictwa:
W przeglądzie mogą uczestniczyć soliści oraz zespoły młodzieżowe ruchu amatorskiego działające w placówkach kultury, oświatowych, wychowawczych, a także uczestnicy indywidualni (uczniowie gimnazjów i szkół średnich) do przeglądu należy zgłaszać programy artystyczne przygotowane w sezonie 2012/2013 w następujących kategoriach artystycznych
1. Młody Teatr - teatry i kabarety
2. Wyśpiewać poezję - poezja śpiewana, piosenka autorska
3. Kajet - próby literackie: teksty poetyckie i prozatorskie

Organizator zapewnia:
* profesjonalny sprzęt i obsługę podczas przeglądu,
* pomoc organizacyjną w prezentacji przygotowanego programu,
* kompetentne jury w poszczególnych kategoriach,
* prezentację w koncercie laureatów wytypowanych przez jury zespołów i solistów,
* nagrody i wyróżnienia indywidualne i zespołowe dla uczestników przeglądu.

Terminarz Przeglądu Sceny Młodych 2013 - 35 edycja:

4,5,6 kwietnia godz. 9.30-17.00
Przegląd teatrów młodzieżowych, kabaretów - Młody teatr (zgłoszenia do 28 III)

8 czerwca godz.9.00-16.00
Przegląd poezji śpiewanej, piosenki autorskiej - Wyśpiewać Poezję (zgłoszenia do 30 V)

20 czerwca godz. 18.30
Konkurs literacki - Kajet (zgłoszenia do 20 V)

20 czerwca godz. 17.00
Koncert laureatów kategorii młodzieżowej
Młody teatr, Wyśpiewać poezję
Konkurs literacki - Kajet