Letnia Akademia Sztuki
Letnia Akademia Sztuki są to zajęcia odbywające się w czasie letnich ferii na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Podczas warsztatów dzieci i młodzież zapoznawane są ze sztuka i kulturą naszego miasta, a także z twórczością poszczególnych epok.
www.eastculture.eu
Przez najbliższe dwa letnie miesiące dzieci i młodzież spędzające wakacje w Lublinie będą mogły skorzystać z bogatej oferty zajęć instytucji, domów kultury or..
2 lipca 2015 roku spacer rozpocznie się o godz. 19:00, na wiadukcie nad Al. Solidarności od strony Górek Czechowskich. Spacer trasą "Poematu o mieście Lublinie&q..
20 września 2013 r. mija termin składania zgłoszeń do nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości arty..