Do 23 lutego 2015 r. przedłużony został termin naboru zgłoszeń do: - Nagrody Artystycznej Miasta Lublin za 2014 rok, - Nagrody Miasta Lublin za Upowszechn..
Rada Kultury jest organem opiniodawczo - doradczym Prezydenta Miasta Lublin w sprawach dotyczących kultury, powołanym przez Prezydenta Miasta Lublin zarządzeniem nr 4/11/2012 z ..
20 września 2013 r. mija termin składania zgłoszeń do nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości arty..