Szkolenie przewodnickie na miasto Lublin
Fundacja „Via Jagiellonica” zaprasza na trzecią edycję szkolenia przewodnickiego na miasto Lublin w 2015 r.
www.eastculture.eu
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin zapraszaprzedstawicieli trzeciego sektora na spotkanie szkoleniowe poświęcone dobrym praktykom przygotowania i realizacji zadania..
Dziesięć dni jazzu po obu stronach polsko-ukraińskiej granicy: jazzu tradycyjnego i awangardowego; jazzu światowego i ukraińskiego; jazzu elitarnego i dla szerokiego grona ..
20 września 2013 r. mija termin składania zgłoszeń do nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości arty..