Ch??r Akademicki UMCS im. Jadwigi Czerwi??skiej
ch??r
adres ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin
telefon+48 815 330 611
fax+48 815 333 669
e-mailchorumcs@poczta.umcs.lublin.pl
www www.chor.umcs.lublin.pl