Prof. Urszula Bobryk
Prof. Urszula Bobryk
Prof. Urszula BobrykProfesor Zwyczajna Sztuk Muzycznych, absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem w 1983 roku). Pracując na Wydziale Artystycznym UMCS od 1983 roku, uzyskała kwalifikacje I stopnia (1990), a następnie II stopnia (1994), w dziedzinie: sztuki muzyczne, dyscyplinie artystycznej prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno – instrumentalnych. W roku 2002 otrzymała tytuł profesora sztuk muzycznych. Obecnie zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Muzyki, gdzie prowadzi klasę dyrygentury. Od roku 1995 pełni funkcję kierownika Zakładu Chóralistyki. W latach 2001-2005 była dyrektorem Instytutu Muzyki, następnie objęła stanowisko dziekana Wydziału Artystycznego, które pełniła przez dwie kadencje (2005-08, 2008-12). Od roku 2012 Prorektor ds. Studenckich.
Badania naukowo – artystyczne prof. Urszuli Bobryk koncentrują się wokół wykonawstwa muzyki współczesnej polskiej i zagranicznej, zarówno a cappella, jak i wokalno – instrumentalnej. Ma w swoim dorobku nagrania płyt CD, nagrania radiowe i telewizyjne. Dokonała wielu prawykonań utworów chóralnych i wokalno – instrumentalnych polskiej muzyki współczesnej. Prowadziła wykłady i kursy mistrzowskie z zakresu dyrygentury chóralnej w Hiszpanii, Słowacji i Austrii oraz brała udział w Światowym Sympozjum Muzyki Chóralnej w Fort Lauderdale (USA). Była promotorem i recenzentem przewodów doktorskich, recenzentem przewodów habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu profesora. W 1985 roku, objęła kierownictwo artystyczne Chóru Akademickiego UMCS, który prowadzi do chwili obecnej. Jako dyrygent – chórmistrz, z zespołem tym odniosła wiele sukcesów artystycznych, uczestnicząc w licznych festiwalach i konkursach w kraju i za granicą. Chór pod jej dyrekcją otrzymał dziewięć pierwszych nagród na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Zdobyła również dwukrotnie nagrody indywidualne dla najlepszego dyrygenta na konkursach zagranicznych. Koncertowała w wielu krajach Europy (Austria, Niemcy, Włochy, Francja, Hiszpania, Portugalia, Finlandia, Grecja, Wielka Brytania, Czechy, Węgry) a także w Izraelu i USA. Za dotychczasową działalność w dziedzinie upowszechniania kultury oraz działalność dydaktyczną otrzymała: Medal „Pro Ecclesia et Pontifice”, nadany przez Papieża Benedykta XVI; Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”; Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”; dwukrotnie nagrodę Prezydenta Miasta Lublin za działalność artystyczną i kulturalną; wielokrotnie nagrodę Rektora UMCS.