Taras Szewczenko
Taras Szewczenko
Dni Tarasa Szewczenki w Lublinie
Polecam polecono 2 razy
12 marca 2009 - 15 marca 2009

Dni Tarasa Szewczenki w Lublinie w 195. rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki.


Organizatorzy: Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie, Parafia Prawosławna pw. św. Piotra (Mohyły) w Lublinie

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP
 

   zobacz na mapie
 
12 marca 2009


17:00
Taras Szewczenko - prezentacja naukowo-artystyczna   Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego
 
15 marca 2009


09:00
Liturgia i uroczysta panachyda za duszę Tarasa Szewczenki   Parafia Prawosławna pw. św. metropolity Piotra Mohyły
10:30
Święto ku czci Tarasa Szewczenki   Parafia Prawosławna pw. św. metropolity Piotra Mohyły